Znaczenia stanów lampy

Wskazania trybów po podłączeniu do komputera (CM-2000)

Lampka LCD Stan
Zasilanie wyłączone Błyska w kolorze pomarańczowym (0,25 Hz) Błyskanie ikony akumulatora Ładowanie (ładowanie za pomocą przewodu USB)
Świeci w kolorze pomarańczowym Brak wskazań Ukończono ładowanie
Zasilanie włączone Świeci w kolorze pomarańczowym Wyświetlany komunikat „Komputer” Podłączono do komputera(pamięć masowa)
Uzyskiwanie dostępu do karty SD

Wskazania trybów po podłączeniu do komputera (CM-1100)

Lampka(lewa) Lampka(prawa) Stan
Zasilanie wyłączone Błyska w kolorze żółtym(0,25 Hz) Wył. Ładowanie(ładowanie za pomocą przewodu USB)
Świeci w kolorze żółtym Ukończono ładowanie
Zasilanie włączone Świeci w kolorze pomarańczowym - Podłączono do komputera(pamięć masowa)
Błyska w kolorze zielonym(4 Hz) Uzyskiwanie dostępu do karty SD