Ustawienie dużej czułości dla zdjęć

Ustawienie Poziom Funkcja
WŁ. LOW (niska) Do zdjęć można zastosować czułość ISO z zakresu 80–3200
HI (wysoka) Do zdjęć można zastosować czułość ISO z zakresu 80–6400
WYŁ. Do zdjęć można zastosować czułość ISO z zakresu 80–800