Komunikat ostrzegawczy przy włączonym zasilaniu.

CM-2000

Wyświetlacz LCD Stan Kompatybilny
E1 Błąd karty SD Karta SD może być uszkodzona. Włożyć nową kartę SD.
E2 Brak miejsca na karcie Należy usunąć pliki z karty SD lub włożyć kartę SD z wystarczającą ilością pamięci.
E3 Błąd systemu Wyciągnąć i włożyć akumulator.
E4 Wysoka temperatura Pozostawić główną część w chłodnym miejscu, dopóki nie ostygnie.
E5 Niski poziom naładowania akumulatora Naładować akumulator

CM-1100

Lampka (lewa) Lampka (prawa) Stan Komunikat ostrzegawczy WYŁ. Kompatybilny
Błyska w kolorze czerwonym (4 Hz) Wyłączona Akumulator rozładowany Automatyczne wyłączanie Naładować akumulator
Błyska w kolorze pomarańczowym (naprzemiennie 2 Hz) Błyska w kolorze pomarańczowym (naprzemiennie 2 Hz) Ostrzeżenie o wzroście temperatury* Nacisnąć i przytrzymać przycisk REC Pozostawić główną część w chłodnym miejscu, dopóki nie ostygnie.
Błyska w kolorze czerwonym (naprzemiennie 2 Hz) Błyska w kolorze czerwonym (naprzemiennie 2 Hz) Błąd systemu Resetowanie Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski MODE oraz REC przez co najmniej 8 sekund, aby zresetować system.
Wyłączona Błyska w kolorze czerwonym (4 Hz) Błąd karty SD Automatyczne wyłączanie Karta SD mogła nie zostać włożona lub jest uszkodzona. Włożyć nową kartę SD.
Brak karty SD (traktowane jako błąd karty SD)
Wyłączona Błyska w kolorze czerwonym (2 Hz) Brak karty SD, pełna pamięć* Nacisnąć i przytrzymać przycisk REC Należy usunąć pliki z karty SD lub włożyć kartę SD z wystarczającą ilością pamięci.