MORE NEWS ▼

Instrukcje użytkowania

Sposób konfiguracji, filmowania i połączenia
ze smartfonem przedstawiono na filmie.

* Przed rozpoczęciem używania tego produktu należy zaktualizować oprogramowanie układowe kamery oraz aplikację na smartfony do najnowszych wersji.

Aplikację można pobrać tutaj.

Korzystanie z modelu CM-2000

Sposób użytkowania
 • CM-2000 Zawartość filmu
  0:15 / Insert micro SD card
  0:30 / How to charge the battery
  0:55 / How to put on and remove the lens protector
  1:12 / Power ON/OFF
  1:26 / How to read LCD display
  2:00 / Start / stop video recording
  2:15 / Image quality settings
  2:44 / Communication settings
  3:07 / Connect to a smartphone

Korzystanie z modelu CM-1100

Sposób użytkowania
 • CM-1100 Zawartość filmu
  0:15 / Insert micro SD card
  0:30 / How to charge the battery
  0:55 / How to put on and remove the super wide angle lens protector
  1:12 / Power ON/OFF
  1:26 / How to read lamp indicator
  1:51 / Start / stop video recording
  2:05 / Connect to a smartphone

Korzystanie z modelu CM-2000

Sposób użytkowania
 • CM-2000 Zawartość filmu
  0:15 / Insert micro SD card
  0:30 / How to charge the battery
  0:55 / How to put on and remove the lens protector
  1:12 / Power ON/OFF
  1:26 / How to read LCD display
  2:00 / Start / stop video recording
  2:15 / Image quality settings
  2:44 / Communication settings
  3:07 / Connect to a smartphone

Korzystanie z modelu CM-1100

Sposób użytkowania
 • CM-1100 Zawartość filmu
  0:15 / Insert micro SD card
  0:30 / How to charge the battery
  0:55 / How to put on and remove the super wide angle lens protector
  1:12 / Power ON/OFF
  1:26 / How to read lamp indicator
  1:51 / Start / stop video recording
  2:05 / Connect to a smartphone

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego

Najnowsza wersja oprogramowania układowego 1.0.0 (2017/02/10)

CM-2000 Pobrać

 • ・wersja oprogramowania układowego 1.0.0 (2017/02/10)
 • ・Oprogramowanie układowe CM-2000.

CM-1100 Pobrać

 • ・wersja oprogramowania układowego 1.0.0 (2017/02/10)
 • ・Oprogramowanie układowe CM-1100.

Procedura aktualizacji oprogramowania układowego

 • Uwagi
  • ・ Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania układowego należy dokładnie zapoznać się z całą treścią poniższej procedury.
  • ・ Oprogramowanie układowe należy aktualizować zgodnie z poniższą procedurą.
  • ・ Włączenie kamery może być niemożliwe, jeśli w trakcie aktualizacji oprogramowania układowego zostanie ona wyłączona.
  • ・ Przed rozpoczęciem aktualizacji należy całkowicie naładować akumulator.
  • ・ Sprawdzić, czy na karcie Micro SD jest co najmniej 12 MB wolnego miejsca.

Pobieranie procedury aktualizacji w formacie PDF