MORE NEWS ▼

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj są podane najczęściej zadawane przez klientów pytania dotyczące kamery SPORT CAMERA oraz nasze odpowiedzi.

Dotyczące działania i danych technicznych

 • Ile godzin można nagrywać za pomocą kamery?

  Szczegółowe informacje podano tutaj.

 • Czy akumulator można wymienić?

  Akumulatora kamery CM-1100 nie można wymienić, ale akumulator
  modelu CM-2000 jest wymienny. Akumulator litowo-jonowy (CM-BT01)
  jest sprzedawany oddzielnie.Battery

 • Czy kamerę można zdemontować?

  Nie. Nie wolno demontować kamery, ponieważ powoduje to utratę wodoszczelności. Zdemontowanie narusza warunki gwarancji.

 • Jakie elementy zawiera zestaw?

  Informacje są dostępne pod tym łączem.

  Informacje są dostępne pod tym łączem.

 • Czy karta SD jest sprzedawana oddzielnie?

  Jest sprzedawana oddzielnie.
  Należy użyć karty Micro SD/SDHC/SDXC klasy 10 lub wyższej (maks. pojemność to 128 GB)

 • Zarejestrowany obraz jest zniekształcony.

  Z uwagi na specyfikację obiektywu zarówno zdjęcia, jak i filmy są zniekształcone.

 • Po włączeniu zasilania włączają się diody LED (CM-1100). Co to oznacza?

  Po włączeniu CM-1100 diody LED włączają się na około 2 sekundy. Wskazują one ilość pozostałego miejsca na karcie SD oraz poziom naładowania akumulatora.
  Potwierdź "WŁ./WYŁ. zasilania" na tym filmie.Potwierdź "WŁ./WYŁ. zasilania" na tym filmie.

 • Nie można rejestrować z włożoną kartą SD.

  Karta Micro SD może być uszkodzona. Należy sprawdzić z nową kartą Micro SD.

 • Na czym polega ustawienie wysokiej czułości w trybie zdjęć?

  Szczegółowe informacje podano tutaj.

 • Obrazy zarejestrowane w ciemnym miejscu są rozmazane.

  Podczas rejestrowania w ciemnych miejscach obrazy stają się niewyraźne i rozmazane.

 • W jaki sposób usunąć zanieczyszczenia zgromadzone w części głośnika (mikrofonu)?

  Należy je wydmuchać sprężonym powietrzem.

 • Podczas działania głównej części wyświetlony został komunikat ostrzegawczy. Co to oznacza?

  Szczegółowe informacje podano tutaj.

 • Czy tego produktu wolno używać za granicą?

  Należy przestrzegać przepisów dotyczących komunikacji radiowej danego kraju w przypadku korzystania z funkcji Bluetooth i ANT produktu.
  Używanie tego produktu jest dozwolone w wyszczególnionych poniżej krajach.
  Kraje członkowskie Unii Europejskiej, kraje członkowskie europejskiego stowarzyszenia wolnego handlu, Monako, San Marino, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Japonia, Chiny, Korea, Australia, Nowa Zelandia.

 • Na czym polega ustawienie ekspozycji?
  Zwykle kamera automatycznie kompensuje tylne oświetlenie, umożliwiając rejestrowanie z odpowiednią ekspozycją, gdy obiekt jest na środku kadru.
  W poniższych sytuacjach lub w razie potrzeby celowej zmiany ekspozycji jej ustawienie można zmienić.
  Ekspozycję można ustawić w zakresie od-2,0 EV do+2,0 EV.
  • ・ Rejestrowanie w warunkach tylnego oświetlenia: gdy obiekt staje się zbyt ciemny (niedoświetlony) przy bardzo intensywnym oświetleniu otoczenia, ustawienie ekspozycji można dostosować do wartości + (dodatniej).
  • ・Rejestrowanie jasnych obiektów: gdy cały obraz staje się ciemny (niedoświetlony), ustawienie ekspozycji można dostosować do wartości + (dodatniej).
   Ustawienie + (dodatnie) ekspozycji można również wybrać w przypadku rejestrowania osób w otoczeniu charakteryzującym się dużym współczynnikiem odbicia światła, np. śnieg.
  • ・Rejestrowanie ciemnych obiektów: gdy cały obraz staje się jasny (prześwietlony), ustawienie ekspozycji można dostosować do wartości - (ujemnej).
   Ustawienie - (ujemne) ekspozycji można również wybrać w przypadku rejestrowania osób w świetle reflektorów punktowych.

Dotyczące użytkowania kamery

 • Nie wiem jak używać kamery.

  Podstawową procedurę używania kamery zaprezentowaliśmy na filmie.Podstawową procedurę używania kamery zaprezentowaliśmy na filmie.

 • Kamera nie włącza się.

  Należy naładować akumulator w razie pojawienia się komunikatu o błędzie „E5” w przypadku modelu CM-2000.
  W przypadku modelu CM-1100 należy nacisnąć przycisk Wi-Fi/POWER. Jeśli kamera nie włącza się prawidłowo, należy spróbować wykonać poniższe czynności.
  1. Naładować akumulator, jeśli lampka po lewej stronie błyska w kolorze czerwonym bez towarzyszącego dźwięku błędu.
  2. Jeśli lampka nie błyska bez towarzyszącego dźwięku błędu, akumulator jest rozładowany. Należy naładować akumulator kamery.

 • Przyciski kamery w ogóle nie reagują.

  Jeśli kamera nie reaguje na żadne działania, mogła się zawiesić.
  Jeśli kamera CM-2000 nie reaguje na żadne działania, należy ją zresetować, wyjmując i wkładając ponownie akumulator.
  Kamerę CM-1100 należy zresetować, naciskając jednocześnie i przytrzymując przez osiem sekund przyciski Wi-Fi/POWER oraz REC/STOP.

 • Nie wiem jak zamocować kamerę za pomocą paska.

  Procedurę mocowania kamery zaprezentowaliśmy na filmie.

 • Nie wiem jak połączyć smartfon z kamerą.

  Dostępny jest film z procedurą nawiązywania połączenia. Należy zwrócić uwagę na część „Smartfon i połączenie” w filmie.Należy zwrócić uwagę na część „Smartfon i połączenie” w filmie.

 • Czy można usunąć filmy i zdjęcia z poziomu komputera?

  W przypadku kamer CM-1100 i CM-2000 można usuwać lub kopiować filmy oraz zdjęcia zapisane na karcie Micro SD po podłączeniu tych kamer do komputera za pomocą przewodu USB.

 • Nie można skopiować plików filmów do smartfonu iPhone.

  Niektóre smartfony iPhone wymagają co najmniej dwukrotnie większej ilości pamięci niż rozmiar pliku w celu skopiowania plików filmów.
  Ponadto w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego może być wymagana co najmniej 3-krotnie większa ilość pamięci.
  Należy sprawdzić, czy dostępna ilość pamięci jest wystarczająca podczas kopiowania plików filmów do smartfonów iPhone.

 • Nie potrafię ustalić poziomu naładowania kamery.

  Poniżej opisano sposoby sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora.
  W przypadku modelu CM-2000: sprawdzić ikonę akumulatora na wyświetlaczu LCD.
  W przypadku modelu CM-1100: sprawdzić lewą lampkę LED, włączającą się na dwie sekundy po włączeniu kamery.
  (Czerwona: konieczność naładowania, pomarańczowa: w połowie naładowany, zielona: wystarczający poziom naładowania; włącza się na dwie sekundy)

 • Nie można naładować kamery.

  Z uwagi na charakterystykę akumulatora litowo-jonowego może on nie nadawać się do używania, jeśli był rozładowany przez długi czas. Okresowe uruchamianie jest zalecane nawet w przypadku, gdy kamera nie jest używana.

 • Nie mogę oglądać filmów z funkcją „automatycznej adaptacji kąta” na komputerze.

  Należy używać zalecanego odtwarzacza QuickTime Player, aby odtwarzać filmy z funkcją „automatycznej adaptacji kąta”.
  W przypadku używania innego odtwarzacza, odtwarzanie filmów z funkcją „automatycznej adaptacji kąta” może być niemożliwe lub dostępna będzie wyłącznie ścieżka dźwiękowa.
  Włączenie funkcji „automatycznej adaptacji kąta” spowoduje rejestrowanie obrazu ze stałym kątem po rozpoczęciu filmowania.
  Przed rejestrowaniem należy sprawdzić obraz przy użyciu smartfonu lub rozpocząć rejestrowanie przy braku drgań. Gdy funkcja „automatycznej adaptacji kąta” nie jest wymagana, zaleca się jej wyłączenie.

 • Połączenie Wi-Fi zostało przerwane po umieszczeniu kamery pod wodą.

  Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi, gdy kamera lub smartfon jest pod wodą.

 • Chcę zmienić hasło połączenia Wi-Fi. Jak to zrobić?

  Hasło można zmienić w obszarze „Ustawienia”>>„Ustawienia SSID” w aplikacji. Bieżące hasło jest wyświetlane w polu „Hasło”. Po jego usunięciu wprowadzić nowe hasło o długości od 8 do 16 znaków. Ponadto należy wprowadzić ponownie hasło ustawione w polu „Potwierdzenie hasła”, aby je zatwierdzić.

 • Czy istnieje możliwość skonfigurowania połączenia Wi-Fi podczas rejestrowania?

  Nie można skonfigurować połączenia Wi-Fi podczas rejestrowania. Należy przerwać rejestrowanie i skonfigurować połączenie Wi-Fi.

 • Filmy nie są odtwarzane płynnie na komputerze.

  Odtwarzanie filmów może nie odbywać się płynnie w zależności od parametrów komputera.

 • Proszę o wyjaśnienie znaczenia stanu lampki po podłączeniu kamery sportowej do komputera.

  Informacje są dostępne tutaj.

 • Nie można zapisać zarejestrowanych danych na smartfonie.

  Zarejestrowane dane można zapisać na smartfonach za pomocą specjalnej aplikacji. Zapisanie danych jest jednak niemożliwe, jeśli smartfon nie ma wystarczającej ilości pamięci.
  Ponadto nie można zapisać danych bezpośrednio na karcie SD w smartfonie. Najpierw należy skopiować dane do smartfonu, a następnie do karty SD. W przypadku przerwania połączenia Wi-Fi podczas zapisywania danych nie można zapisać na smartfonie.

 • W jaki sposób używać zdalnego przełącznika ST-R9170/R9150/9070 w celu rozpoczynania i zatrzymywania rejestrowania?

  Rejestrowanie można rozpocząć, dwukrotnie naciskając przełącznik po prawej stronie dźwigni ST-R9170/R9150/9070, i zatrzymać, dwukrotnie naciskając przełącznik po lewej stronie. Urządzenie musi być podłączone do modułu bezprzewodowego DI2 oraz do jednego z urządzeń SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 za pomocą złącza ANT+.

 • W jaki sposób podłączyć kamerę do modułu bezprzewodowego DI2?
  • 1. Połączyć kamerę i smartfon za pośrednictwem sieci Wi-Fi. (Należy zapoznać się z podręcznikiem pomocy w aplikacji SPORT CAMERA na smartfony).
  • 2. Uruchomić aplikację SPORT CAMERA na smartfonie.
  • 3. Dotknąć czujnika parowania na ekranie ustawień aplikacji SPORT CAMERA.
  • 4. Włączyć przełącznik suwakowy (zmieni kolor na zielony) na stronie ustawień parowania, przesuwając go w prawo.
  • 5. Pojawi się komunikat „Pairing in process” (trwa parowanie).
  • 6. Włączyć tryb parowania modułu bezprzewodowego.
   • • Używając akumulatora zewnętrznego
    Najpierw należy się upewnić, że przewód elektryczny jest podłączony do modułu bezprzewodowego, a następnie odłączyć akumulator zewnętrzny i podłączyć go ponownie.
   • • Używając akumulatora wbudowanego
    Najpierw należy się upewnić, że przewód elektryczny jest podłączony do modułu bezprzewodowego, a następnie odłączyć i podłączyć ponownie przewód elektryczny (dwa przewody) (komunikacja w ramach parowania rozpocznie w ciągu kilku sekund po zamontowaniu akumulatora lub podłączeniu modułu bezprzewodowego przewodem elektrycznym).
  • 7. Dotknąć przycisku „OK”, gdy parowanie zostanie ukończone i pojawi się komunikat „Paring with ANT device successfully completed” (pomyślnie ukończono parowanie z urządzeniem ANT) w aplikacji SPORT CAMERA.

   Są to wszystkie czynności procedury parowania. Po ukończeniu parowania urządzenia łączą się automatycznie przy kolejnym użyciu, ale w przypadku skasowania parowania lub zaktualizowania oprogramowania układowego należy ponownie skonfigurować parowanie.
 • Nie można wybrać niektórych trybów oznaczonych w menu szarym kolorem.

  Niektóre tryby są niedostępne w zależności od kąta, jakości obrazu i stabilizacji obrazu.
  W takim przypadku tryby są oznaczone szarym kolorem i nie można ich wybrać. Należy rejestrować z użyciem dostępnych trybów.

 • Nie działa funkcja automatycznego rejestrowania GPS Auto Rec.

  Funkcja GPS Auto Rec jest niedostępna w kamerze CM-1100.
  Ta funkcja jest dostępna tylko w modelu CM-2000.

Aplikacja dla systemu Windows i Mac

 • Aplikacja SHIMANO Camera Editor nie jest w pełni wyświetlana na ekranie.

  Zależy to od ustawień komputera. Zmień ustawienia wyświetlania na komputerze.

 • Jest wyświetlany komunikat informujący o braku możliwości uruchomienia aplikacji SHIMANO Camera Editor albo monit o instalację programu .NET Framework 3.5 lub Microsoft Visual C++.

  ・.NET Framework 3.5 :
  Program „.NET Framework 3.5” nie jest zainstalowany lub jest wyłączony. Zainstaluj lub włącz program „.NET Framework 3.5”, a następnie uruchom aplikację SHIMANO Camera Editor.

  ・Microsoft Visual C++ :
  Program Microsoft Visual C++ może nie być zainstalowany. Zainstaluj program Microsoft Visual C++.

 • Uruchomienie aplikacji SHIMANO Camera Editor może chwilę potrwać.

  Uruchomienie aplikacji SHIMANO Camera Editor może chwilę potrwać w zależności od wydajności lub środowiska komputera.

 • Czy mogę ponownie edytować film, który został już przekonwertowany?

  Nie można edytować filmu, który został już przekonwertowany.
  Otwórz projekt używany podczas edytowania filmu i edytuj projekt.

 • Czy mogę połączyć filmy (pliki)?

  Nie można łączyć plików filmów. Nie można również załadować filmu połączonego przy użyciu innego oprogramowania.

 • Nie mogę uruchomić aplikacji SHIMANO Camera Editor po jej zamknięciu przez naciśnięcie przycisku X (zamykania) podczas ładowania zarejestrowanego filmu w systemie MAC.

  Film ładuje się w tle. Dlatego aplikacji nie można uruchomić, dopóki ładowanie nie zostanie ukończone. Poczekaj chwilę lub wymuś zamknięcie aplikacji, wybierając opcję wymuszenia zamknięcia aplikacji.

 • Nie mogę wybrać obszaru do edycji.

  Nie można wybierać fragmentów krótszych niż 1 przedział.

 • Rozdzielczość obrazu jest niska po skorygowaniu zniekształceń.

  Ponieważ część obrazu została wycięta i powiększona w ramach korekcji, rozdzielczość obrazu może wydawać się niska.

 • Obszar w pobliżu fragmentu korygowanego pod kątem zniekształceń zniknął.

  Obszar w pobliżu prawdopodobnie zniknął z powodu specyfikacji funkcji korekcji.

 • Ile czasu zajmuje przekonwertowanie filmu?

  Szczegółowe informacje podano tutaj.

Aplikacja dla systemu iOS i Android

 • Podczas sprawdzania obrazu rejestrowanego przez kamerę w trybie LIVE VIEW lub na liście plików obraz może się zatrzymać i połączenie WiFi może zostać przerwane.

  Połączenie WiFi może zostać przerwane w zależności od wersji iOS. Należy zaktualizować system operacyjny iOS do najnowszej wersji. Metodę sprawdzania wersji iOS opisano w oficjalnej witrynie pomocy firmy Apple.

 • Skąd można pobrać aplikację?

  Aplikację można pobrać tutaj.
  Należy wybrać wersję aplikacji przeznaczoną do odpowiedniego smartfonu. Jest ona również dostępna do pobrania w sklepach z aplikacjami (iPhone: APP Store, Android: Play Store). ※Istnieje możliwość wyszukania na stronie internetowej SHIMANO.

 • Czy można sprawdzić stan parowania urządzeń ANT?

  Stan parowania można sprawdzić za pomocą ikony w prawym górnym rogu ekranu podglądu „Live” po skonfigurowaniu w aplikacji parowania urządzeń ANT.

 • Gdzie są zapisywane dane sparowanego urządzenia ANT?

  Dane urządzenia ANT są zapisywane na karcie Micro SD kamery w formacie CSV.

 • Nie pamiętam zmienionego hasła do połączenia Wi-Fi. W jaki sposób przywrócić ustawienia fabryczne?
  • 1. Zapisać plik inicjalizacji „WIFI_SET.txt” w katalogu głównym (folderze najwyższego poziomu).
   Plik inicjalizacji można pobrać tutaj.
   ※W menu podręcznym wybrać opcję zapisania obiektu w pliku, aby rozpocząć pobieranie.
  • 2. Włożyć przygotowaną kartę SD do kamery i uruchomić ją, naciskając przycisk MODE lub REC.
  • 3. Po uruchomieniu SSID oraz hasło zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych i kamera wyłączy się automatycznie.
   Tutaj są dostępne informacje dotyczące SSID i początkowego hasła.
   (Plik inicjalizacji zapisany na karcie SD zostanie automatycznie usunięty po zakończeniu inicjalizacji).
  • 4. Po tej procedurze można używać kamery z ustawieniami fabrycznymi.
 • Nagranie zapisane przeze mnie na smartfonie (iOS 8 lub nowsze wersje) jest odtwarzane w zwolnionym tempie. Co zrobić, aby było odtwarzane z normalną prędkością?

  Nagrania HD 120 kl./s, WVGA 120 kl./s oraz VGA 240 kl./s zapisane na smartfonie z systemem iOS 8 lub nowszym jest odtwarzane w zwolnionym tempie. Należy zmienić prędkość odtwarzania za pomocą funkcji edycji filmów na smartfonie.

 • Rejestruję filmy i zdjęcia w trybie lustrzanego odbicia, ale nie są one wyświetlane jako lustrzane odbicia.

  Ustawienie trybu lustrzanego odbicia jest dostępne na ekranie podglądu na żywo w celu sprawdzenia obrazu rejestrowanego z tyłu.

 • Czy można zapisywać plik na liście plików na smartfonie w tle?

  Nie, nie można. Nie należy zapisywać w tle, ponieważ uniemożliwi to prawidłowe zapisanie.