Význam stavu indikátoru

Více monitorů při připojení k počítači (CM-2000)

Osvětlení LCD Stav
Vypnuto Bliká oranžově (0,25 Hz) Blikání ikony baterie Dobíjí se (nabíjení pomocí kabelu USB)
Svítí oranžově Nezobrazuje se Nabíjení dokončeno
Zapnuto Svítí oranžově Zobrazuje se „PC“ Připojeno k počítači (paměťové médium)
Přístup ke kartě SD

Více monitorů při připojení k počítači (CM-1100)

Kontrolka (levá) Kontrolka (pravá) Stav
Vypnuto Bliká žlutě (0,25 Hz) Nesvítí Dobíjí se (nabíjení pomocí kabelu USB)
Svítí žlutě Nabíjení dokončeno
Zapnuto Svítí oranžově - Připojeno k počítači (paměťové médium)
Bliká zeleně (4 Hz) Přístup ke kartě SD