Zobrazení výstražného symbolu, když je přístroj zapnutý

CM-2000

LCD displej Stav Kompatibilní
E1 Chyba karty SD Karta SD možná funguje nesprávně. Vložte novou kartu SD.
E2 Karta bez volné kapacity Odstraňte soubory z karty SD, nebo vložte kartu SD s dostatečnou kapacitou paměti.
E3 Systémová chyba Vyjměte akumulátor a opět jej vložte.
E4 Vysoká teplota Ponechte hlavní těleso na chladném místě, dokud se nesníží jeho teplota.
E5 Nízká kapacita baterie Nabijte aku-baterii

CM-1100

Kontrolka (levá) Kontrolka (pravá) Stav Výstražný symbol, když je hlavní těleso vypnuto Kompatibilní
Bliká červeně (4 Hz) Nesvítí Vybitá baterie Automatické vypnutí Nabijte aku-baterii
Bliká oranžově (střídavě s frekvencí 2 Hz) Bliká oranžově (střídavě s frekvencí 2 Hz) Výstraha zvýšení teploty* Stiskněte a podržte tlačítko záznamu REC. Ponechte hlavní těleso na chladném místě, dokud se nesníží jeho teplota.
Bliká červeně (střídavě s frekvencí 2 Hz) Bliká červeně (střídavě s frekvencí 2 Hz) Systémová chyba Resetování zařízení Stiskněte a po dobu nejméně osmi vteřin podržte současně tlačítko volby režimů a tlačítko záznamu REC. Proběhne resetování systému.
Nesvítí Bliká červeně (4 Hz) Porucha karty SD Automatické vypnutí Karta SD nebyla vložena, nebo nefunguje správně. Vložte novou kartu SD.
Karta SD nebyla detekována (považujte problém za poruchu karty SD).
Nesvítí Bliká červeně (2 Hz) Karta SD nebyla detekována – paměť je plná* Stiskněte a podržte tlačítko záznamu REC. Odstraňte soubory z karty SD, nebo vložte kartu SD s dostatečnou kapacitou paměti.