MORE NEWS ▼

Často kladené otázky

Zde naleznete často kladené otázky zákazníků ohledně kamery SPORT CAMERA a naše odpovědi.

Otázky na téma výkon a technické údaje

 • Kolik hodin mohu s kamerou natáčet?

  Tady najdete podrobné informace.

 • Mohu vyměnit aku-baterii?

  U modelu CM-1100 aku-baterii vyměňovat nemůžete, ale u modelu CM-2000 ano.
  Lithium-iontová aku-baterie (CM-BT01) se prodává samostatně.Battery

 • Mohu kameru demontovat?

  Ne, nemůžete. Kameru nedemontujte, porušila by se její vodotěsnost. Demontáž není kryta zárukou.

 • Jaké položky jsou součástí balení?

  Informace najdete v tomto odkazu.

  Informace najdete v tomto odkazu.

 • Prodává se karta SD samostatně?

  Prodává se odděleně.
  Používejte kartu Micro SD/SDHC/SDXC třídy 10 nebo vyšší (kapacita až 128 GB)

 • Záznam je deformovaný.

  Fotografie i videa jsou deformované kvůli technickým parametrům objektivů.

 • Když je napájení zapnuto, rozsvítí se kontrolka LED (u modelu CM-1100). Co to znamená?

  Když je model CM-1100 zapnutý, přibližně na dvě vteřiny se rozsvítí kontrolka LED. Označuje to, kolik zbývá kapacity SD karty a baterie.
  Zkontrolujte „zapnutí/vypnutí napájení“ v tomto videu.Zkontrolujte „zapnutí/vypnutí napájení“ v tomto videu.

 • Nemohu snímat s vloženou kartou SD.

  U karty Micro SD možná došlo k problému. Zkontrolujte stav pomocí nové karty Micro SD.

 • Jaké je nastavení citlivosti u statických snímků?

  Tady najdete podrobné informace.

 • Snímky pořízené v tmavém prostředí jsou rozostřené.

  Pokud snímky pořizujete v tmavém prostředí, mohou být neuhlazené a rozostřené.

 • Jak se zbavím nečistot, které uvízly v mikrofonu?

  Vyčistěte je pomocí dmychadla na kamery.

 • Když bylo hlavní těleso zařízení v provozu, zobrazil se výstražný symbol. Co to znamená?

  Tady najdete podrobné informace.

 • Mohu tento produkt používat v zahraničí?

  Při používání funkcí Bluetooth a ANT se řiďte se radiokomunikačními předpisy platnými v příslušném státě.
  Tento produkt je povoleno používat v následujících zemích.
  Členské státy Evropské unie, členské státy Evropského sdružení volného obchodu, Monako, San Marino, Spojené státy americké, Kanada, Japonsko, Čína, Korea, Austrálie, Nový Zéland.

 • Jaké je nastavení expozice?
  Kamera obvykle kompenzuje natáčení proti světlu. Když je objekt ve středu záběru, můžete natáčet se správnou expozicí.
  Expozici pro natáčení můžete změnit v následujících případech, nebo pokud to chcete provést záměrně.
  Expozici lze nastavit od hodnoty −2,0 EV do +2,0 EV.
  • ・ Snímání proti světlu: Pokud objekt příliš ztmavne (je podexponovaný) a pozadí snímku je velmi jasné, můžete nastavit expozici na kladné hodnoty (plus).
  • ・ Snímání bílých objektů: Pokud obraz celkově ztmavne (je podexponovaný), můžete nastavit expozici na kladné hodnoty (plus).
   Expozici můžete nastavit na kladné hodnoty (plus) také v případě, že snímáte osoby v prostředí s vysokou mírou odrazu světla, například na sněhu.
  • ・ Snímání tmavých objektů: Pokud obraz celkově zesvětlí (je přeexponovaný), můžete nastavit expozici na záporné hodnoty (minus).
    Expozici můžete nastavit na záporné hodnoty (minus) také v případě, že snímáte osoby v jasně osvětleném prostředí.

Otázky na téma použití kamery

 • Nevím, jak mám kameru používat.

  Podívejte se na video, ve kterém najdete základní postup, jak s kamerou pracovat.Podívejte se na video, ve kterém najdete základní postup, jak s kamerou pracovat.

 • Kamera se nezapne.

  Chybové hlášení „E5“ u modelu CM-2000 znamená, že musíte dobít baterii.
  U modelu CM-1100 stiskněte tlačítko Wi-Fi/NAPÁJENÍ. Pokud se kamera sama nespustí, zkuste následující kroky.
  1. Nabijte aku-baterii, když kontrolka nalevo bliká červeně a neozývá se zvuková signalizace chyby.
  2. Pokud kontrolka nebliká, ani se neozývá zvuková signalizace chyby, je aku-baterie zcela vybitá. Nabijte aku-baterii.

 • Tlačítka na kameře vůbec nereagují.

  Pokud kamera nereaguje na žádnou operaci, mohlo dojít k jejímu zamrznutí.
  Pokud model CM-2000 nereaguje na žádnou operaci, resetujte ho tak, že vyjmete a znovu vložíte baterii.
  V případě modelu CM-1100 resetujete kameru tak, že současně po dobu osmi vteřin stisknete tlačítko Wi-Fi/NAPÁJENÍ a REC/STOP.

 • Nevím, jak mám kameru upevnit pomocí pásu.

  Podívejte se na video, ve kterém najdete postup upevnění kamery.

 • Nevím, jak mám ke kameře připojit chytrý telefon.

  K dispozici je video s ukázkou postupu, jak zařízení připojit. Podívejte se na video „Smartphone and connection“ (Chytrý telefon a připojení).Podívejte se na video „Smartphone and connection“ (Chytrý telefon a připojení).

 • Mohu videa a fotografie odstranit na počítači?

  U modelu CM-1100 a CM-2000 můžete odstranit nebo kopírovat videa a fotografie uložené na kartě Micro SD, pokud jsou kamery připojené k počítači pomocí kabelu USB.

 • Nedaří se mi kopírovat video soubory na iPhone.

  Některé telefony iPhone potřebují úložiště ve výši minimálně dvojnásobku velikosti videosouboru, který do nich chcete kopírovat.
  V závislosti na kombinaci se systémem OS můžete potřebovat i úložnou kapacitu odpovídající nejméně trojnásobné velikosti souboru.
  Když kopírujete videosoubory do telefonů iPhone, zkontrolujte, zda máte dostatečnou kapacitu úložiště.

 • Nepoznám, do jaké míry je aku-baterie nabitá.

  Úroveň nabití baterie zkontrolujete následujícím způsobem.
  Model CM-2000: Zkontrolujte ikonu baterie na LCD displeji.
  Model CM-1100: Zkontrolujte kontrolku LED vlevo, která se po zapnutí kamery na dvě vteřiny rozsvítí.
  (Červená: baterii je nutné nabít. Oranžová: baterie je napůl nabitá. Zelená: baterie je dostatečně nabitá. Kontrolka se rozsvítí na dvě vteřiny).

 • Nedaří se mi nabít aku-baterii.

  Pokud ponecháte lithium-iontovou aku-baterii po delší čas nenabitou, je díky jejím vlastnostem možné, že ji již nebude možné použít. Při delších prodlevách doporučujeme zařízení občas použít.

 • Na PC nemůžu sledovat videa s aktivní funkcí „bez zorného úhlu“.

  Pro sledování videí s funkcí korekce natočení obrazu používejte doporučený přehrávač QuickTime Player.
  Pokud pro přehrání videa s funkcí „Korekce natočení obrazu“ (Angle Free) použijete jiné přehrávače videa, je možné, že se video nepodaří přehrát, nebo uslyšíte pouze zvukovou stopu.
  Když je zapnutá funkce „Korekce natočení obrazu“ (Angle Free), jakmile začne nahrávání záznamu, opraví se natočení obrazu.
  Před natáčením zkontrolujte obraz pomocí chytrého telefonu, nebo začněte natáčet ve chvíli, kdy nebudou na obraz působit vibrace. Pokud není nutné použít funkci „Korekce natočení obrazu“ (Angle Free), doporučujeme ji před použitím kamery vypnout.

 • Po potopení kamery pod vodu přestalo fungovat připojení k Wi-Fi.

  Pokud je kamera nebo chytrý telefon pod vodou, připojení k Wi-Fi nebude fungovat.

 • Chci změnit heslo pro připojení k Wi-Fi. Jak ho mohu nastavit?

  Heslo můžete změnit v aplikaci v části „Settings“ (Nastavení)>>„SSID setting“ (Nastavení SSID). Aktuální heslo najdete v poli „Password“ (Heslo). Až ho smažete, zadejte nové heslo s délkou 8 až 16 znaků. Nové heslo potvrdíte tak, že ho zadáte také do pole „Check the password“ (Kontrola hesla).

 • Existuje nějaký způsob, jak lze během záznamu nastavit připojení k Wi-Fi?

  Připojení k Wi-Fi nelze během záznamu nastavovat. Přerušte záznam a nastavte připojení k Wi-Fi.

 • Videa se na počítači nepřehrávají plynule.

  V závislosti na výkonu počítače může dojít k tomu, že se videa nebudou přehrávat plynule.

 • Jaký je význam stavových kontrolek, když je kamera připojena k počítači?

  Informace se dozvíte tady.

 • Nedaří se mi uložit data zaznamenaná pomocí chytrého telefonu.

  Zaznamenaná data lze na chytrých telefonech uložit pomocí aplikací. Pokud ale chytrý telefon nemá k dispozici dostatek úložné kapacity, data nebude možné uložit.
  Data nelze přímo uložit ani na kartu SD, která je připojená k chytrému telefonu. Nejprve zkopírujte data do chytrého telefonu a poté na kartu SD.
  Pokud dojde během ukládání k odpojení od sítě Wi-Fi, data se do chytrého telefonu neuloží.

 • Jak mohu použít spínač dálkového ovládání na modelu ST-R9170/R9150/9070 jako spínač spuštění a zastavení záznamu?

  Záznam můžete spustit dvojitým stiskem pravého spínače u modelu ST-R9170/R9150/9070 a zastavit dvojitým stiskem levého spínače. Je potřeba jej připojit k bezdrátové jednotce DI2 a k jedné z SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 pomocí konektoru ANT+.

 • Jak mohu připojit kameru k bezdrátové jednotce DI2?
  • 1. Pomocí sítě Wi-Fi připojte kameru a chytrý telefon. (Podívejte se do nápovědy aplikace SPORT CAMERA pro chytré telefony.)
  • 2. Spusťte aplikaci SPORT CAMERA na chytrém telefonu.
  • 3. Poklepejte na čidlo párování na obrazovce nastavení aplikace SPORT CAMERA.
  • 4. Přesuňte posuvný spínač na stránce nastavení párování doprava (změní se na zelený).
  • 5. Zobrazí se zpráva ‚Pairing in process‘ (Probíhá párování).
  • 6. Přepněte bezdrátovou jednotku do režimu párování.
   • • Při použití externí baterie
    Nejprve se ujistěte, že je elektrický vodič připojený k bezdrátové jednotce, pak vyjměte externí baterii a znovu ji instalujte.
   • • Při použití integrované baterie
    Nejprve se ujistěte, že je elektrický vodič připojený k bezdrátové jednotce a odpojte a znovu připojte (dva) elektrické vodiče, které jsou připojeny k bezdrátové jednotce. (Komunikace pro párování začne za několik desítek sekund po opětovné instalaci baterie nebo opětovném připojení bezdrátové jednotky k elektrickému vodiči.)
  • 7. Po ukončení párování klepněte na možnost ‚OK‘ a na zprávu ‚Pairing with ANT device successfully completed‘ (Párování se zařízením ANT bylo úspěšně dokončeno) v aplikaci SPORT CAMERA.

   Párování je tímto dokončeno. Jakmile je párování dokončeno, zařízení se při příštím použití automaticky připojí. Pokud ale párování odstraníte nebo dojde k aktualizaci firmwaru, bude nutné párování znovu nastavit.
 • Pokud je položka v nabídce šedivá, nelze některé režimy použít.

  V závislosti na kombinaci zorného úhlu, kvality snímku a stabilizaci obrazu nelze vybrat některé režimy.
  Takové režimy jsou zobrazeny šedou barvou a nelze je zvolit. Zaznamenávejte v těch režimech, které můžete zvolit.

 • Nemohu použít funkci GPS Auto Rec.

  U modelu CM-1100 nemohu použít funkci GPS Auto Rec.
  Tato funkce je k dispozici pouze u modelu CM-2000.

Aplikace Windows a Mac

 • SHIMANO Camera Editor se na obrazovce nezobrazuje zcela.

  Závisí na nastavení počítače. Změňte si nastavení obrazovky počítače.

 • „SHIMANO Camera Editor se nespustí“ nebo se zobrazí „Obrazovka pro podporu instalace .NET Framework 3.5 nebo Microsoft visual C++“.

  ・.NET Framework 3.5:
  „.NET Framework 3.5“ není nainstalován ani deaktivován. Nainstalujte nebo aktivujte „.NET Framework 3.5“ a poté spusťte SHIMANO Camera Editor.

  ・Microsoft visual C++:
   Microsoft visual C++ pravděpodobně není nainstalováno. Nainstalujte Microsoft visual C++.

 • Spouštění SHIMANO Camera Editor jistou dobu trvá.

  Spouštění SHIMANO Camera Editor trvá určitou dobu podle momentálního fungování nebo v závislosti na prostředí počítače.

 • Mohu dále editovat video, které již bylo konvertováno?

  Video, které již bylo konvertováno, editovat nemůžete.
  Otevřete projekt, který jste používali k editaci videa a editaci projektu.

 • Mohu kombinovat videa (soubory)?

  Soubory videí kombinovat nemůžete. Nelze ani nahrát video kombinované pomocí jiného softwaru.

 • Nemohu spustit SHIMANO Camera Editor po uzavření aplikace stiskem tlačítka X (zavřít) při nahrávání pořízeného videa přes MAC.

  Video bylo přesto nahráno na pozadí. Aplikaci nelze spustit, dokud nahrávání neskončí. Chvíli vyčkejte nebo aplikaci vynuceně vypněte volbou „Force-quit the application“.

 • Nemohu zvolit oblast, kterou chci editovat.

  Můžete volit pouze v intervalu 1 sekundy, avšak nikoli mezi intervaly.

 • Po opravě zkreslení je rozlišení obrazu nízké.

  Protože část obrazu je vyříznuta a zvětšena za účelem oprav, vypadá rozlišení obrazu nízké.

 • Plocha kolem oblasti byla opravována, aby zkreslení zmizelo.

  Vypadá to, jako by okolní plocha zmizela kvůli specifikaci oprav.

 • Jak dlouho trvá konvertovat video?

  Podrobné informace najdete zde.

Aplikace iOS a Android

 • Při potvrzení obrazu kamery v nabídce LIVE VIEW nebo FILE LISTaplikace se může obraz během sledování zastavit a připojení WiFi může být přerušeno.

  WiFi připojení se může přerušit v závislosti na verzi iOS. Operační systém aktualizujte na nejnovější verzi iOS. Na oficiálních stránkách podpory společnosti Apple najdete způsob zjištění verze systému iOS.

 • Kde mohu aplikaci stáhnout?

  Můžete ji stáhnout tady.
  Vyberte aplikaci určenou pro váš chytrý telefon. Také ji můžete stáhnout z jednotlivých obchodů (iPhone: APP Store, Android: obchod Play). ※Můžete ji vyhledat na webové stránce společnosti SHIMANO.

 • Jak mohu zkontrolovat stav párování zařízení ANT?

  Stav párování můžete zkontrolovat pomocí ikony, která se zobrazí vpravo nahoře na obrazovce „Live View“, pokud je aplikací nastaveno párování zařízení ANT.

 • Kam se ukládají data párovaných zařízení ANT?

  Data párovaných zařízení ANT se ukládají na kartu Micro SD kamery ve formátu CSV.

 • Zapomněl/a jsem heslo k Wi-Fi připojení, které jsem změnil/a. Jak mohu resetovat výrobní nastavení?
  • 1. Inicializační soubor‚WIFI_SET.txt‘ uložte do kořenového adresáře (složka s nejvyšší úrovní).
   „Inicializační soubor“ si můžete stáhnout zde.
   ※Klikněte na soubor pravým tlačítkem, v zobrazené nabídce vyberte ‚Save the object in file‘ (Uložit objekt do souboru) a stáhněte ho.
  • 2. Vložte do kamery kartu Micro SD připravenou dle výše uvedených kroků a začněte tisknutím tlačítka režimů nebo tlačítka REC.
  • 3. Po spuštění se identifikátor SSID a heslo změní do továrního nastavení a kamera se automaticky vypne.
   Prvotní identifikátor SSID a heslo najdete zde.
   (Po inicializaci bude „inicializační soubor“ uložený na kartu SD automaticky smazán.)
  • 4. Pokud kameru poté zapnete, můžete ji používat s výrobními nastaveními.
 • Videozáznam, který jsem uložil(a) do chytrého telefonu (iOS 8 nebo novější) se přehrává zpomaleně. Jak ho mohu přehrát v normální rychlosti?

  Videa v rozlišení HD (120 fps), WVGA (120 fps) a VGA (240 fps) uložená do chytrých telefonů se systémem iOS 8 nebo novějším se přehrávají zpomaleně. Hodnoty pro přehrávání ve zpomaleném a běžném režimu můžete změnit pomocí funkce chytrého telefonu pro úpravu videa.

 • Fotografie a videa zaznamenané v zrcadlovém režimu se nezobrazují zrcadlově.

  Nastavení zrcadlového režimu slouží pro zrcadlové zobrazení obrazovky Live View při kontrole pohledu dozadu.

 • Mohu uložit soubor do seznamu souborů na pozadí chytrého telefonu?

  Ne, nemůžete. Neukládejte soubory na pozadí, pokud tak učiníte, nebude uložení kompletní.